ARCHIV

19/11/2020 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 26.11.2020
03/10/2020 Volby do zastupitelstev krajů 2020 - opis výsledků hlasování Chvalovice
17/09/2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 16.10.2020
17/09/2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva kraje
03/09/2020 Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí - volby do zastupitelstev krajů - 02. - 03.10.2020
03/09/2020 Oznámení - První zasedání okrskové volební komise obce Chvalovice
01/09/2020 Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 10.09.2020
18/08/2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické Stanice Jihočeského kraje č. 2/2020 - COVID-19
30/07/2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby do zastupitelstev krajů
16/07/2020 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 23.07.2020
09/07/2020 E.ON - přerušení dodávky elektrické energie 06.08.2020
09/07/2020 E.ON - přerušení dodávky elektrické energie 05.08.2020
05/05/2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za r. 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
21/04/2020 Finanční úřad - daň z nemovitých věcí na rok 2020
25/09/2019 Výzva k podání nabídky - Chodníky Chvalovice
07/06/2019 Výzva k podání nabídky - Chvalovice - obnova a prodloužení vodovodu a kanalizace II. etapa – vodovod a kanalizace
22/08/2018 Výzva k podání nabídek do výběrového řízení