ARCHIV

16/06/2022 Oznámení o konání zastupitelstva obce Chvalovice 23.06.2022
26/05/2022 Záměr prodeje pozemků 316/3, 318/6, 318/11 k.ú. Chvalovice u Netolic
05/05/2022 Oznámení o konání zastupitelstva obce Chvalovice 12.05.2022
03/05/2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za r. 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
24/02/2022 Oznámení o konání zastupitelstva obce Chvalovice 03.03.2022
01/01/2022 Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
09/12/2021 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 16.12.2021
12/11/2021 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - Chvalovice u Netolic
11/11/2021 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 18.11.2021
21/10/2021 Aukční vyhláška č. EAS/PT/78-2021
12/10/2021 Obec Chvalovice - Záměr prodeje pozemku 868/13 k.ú. Chvalovice u Netolic
23/09/2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Oznámení o době a místě konání voleb
26/08/2021 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 02.09.2021
16/08/2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - informace o počtu a sídle volebních okrsků
05/08/2021 Obec Chvalovice - Záměr prodeje části pozemku 267/19 k.ú. Chvalovice u Netolic
05/08/2021 Obec Chvalovice - Záměr prodeje části pozemku 1106/1 k.ú. Chvalovice u Netolic
05/08/2021 Obec Chvalovice - Záměr prodeje části pozemku 330/8 k.ú. Chvalovice u Netolic
05/08/2021 Obec Chvalovice - Záměr prodeje části pozemku 1106/1 a části pozemku 545/2 k.ú. Chvalovice u Netolic
05/08/2021 Obec Chvalovice - Záměr prodeje pozemku 534/9 k.ú. Horní Chrášťany
17/06/2021 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 24.06.2021
10/06/2021 Obecní úřad Chvalovice - Rozhodnutí o zařazení vybraných pozemních komunikaci - kategorie místní komunikace OUCH-158/2021
13/05/2021 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 20.05.2021
03/05/2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za r. 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
03/05/2021 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Výstavba komunikace Chvalovice"
22/04/2021 Finanční úřad - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
22/04/2021 Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 29.04.2021
01/04/2021 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 08.04.2021
11/03/2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - Český statistický úřad
10/03/2021 Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 18.03.2021
04/03/2021 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 11.03.2021
05/02/2021 Obec Chvalovice - záměr prodeje pozemků
04/02/2021 EG.D. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.02.2021
21/01/2021 Oznámení o konání zastupitelstva obce Chvalovice 28.01.2021
22/12/2020 Obec Chvalovice - záměr propachtování pozemků
10/12/2020 Oznámení o konání zastupitelstva obce Chvalovice 17.12.2020
30/11/2020 Obec Chvalovice - Záměr prodeje pozemků
19/11/2020 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 26.11.2020
03/10/2020 Volby do zastupitelstev krajů 2020 - opis výsledků hlasování Chvalovice
17/09/2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 16.10.2020
17/09/2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva kraje
03/09/2020 Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí - volby do zastupitelstev krajů - 02. - 03.10.2020
03/09/2020 Oznámení - První zasedání okrskové volební komise obce Chvalovice
01/09/2020 Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 10.09.2020
18/08/2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické Stanice Jihočeského kraje č. 2/2020 - COVID-19
30/07/2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby do zastupitelstev krajů
16/07/2020 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 23.07.2020
09/07/2020 E.ON - přerušení dodávky elektrické energie 06.08.2020
09/07/2020 E.ON - přerušení dodávky elektrické energie 05.08.2020
05/05/2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za r. 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
21/04/2020 Finanční úřad - daň z nemovitých věcí na rok 2020
25/09/2019 Výzva k podání nabídky - Chodníky Chvalovice
07/06/2019 Výzva k podání nabídky - Chvalovice - obnova a prodloužení vodovodu a kanalizace II. etapa – vodovod a kanalizace
22/08/2018 Výzva k podání nabídek do výběrového řízení