ARCHIV

14/03/2024 Oznámení o konání zastupitelstva obce 21.03.2024
10/12/2023 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 18.12.2023
10/10/2023 Dražební vyhláška č.j. 220 EX 5643/23-66
28/09/2023 Obec Chvalovice - záměr prodeje části pozemku parc.č. 380/8 k.ú. Chvalovice u Netolic.
28/09/2023 Obec Chvalovice - záměr prodeje části pozemku parc.č. 330/8 k.ú. Chvalovice u Netolic
28/09/2023 Obec Chvalovice - záměr prodeje části pozemku parc.č. 1106/1 k.ú. Chvalovice u Netolic
14/09/2023 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 21.09.2023
04/09/2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - SETERM
03/08/2023 Krajský úřad Jčk - Opatření obecné povahy č. 1/2023 - udělení výjimky k lovu mníka jednovousého a jelce jesena
20/07/2023 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 330/8
29/06/2023 Opatření obecné povahy č. 1/2023 (návrh) - výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů mníka jednovousého a jelce jesena
22/06/2023 Oznámení o konání zastupitelstva obce Chvalovice 29.06.2023
13/06/2023 Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 22.06.2023
02/05/2023 Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 11.05.2023
27/04/2023 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za r. 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
21/04/2023 Finanční úřad Jčk - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023
20/04/2023 Rozhodnutí o umístění stavby "Chvalovice - rekonstrukce TS Obec, NN" čj: 798/2023/328/088/133
06/04/2023 Aukční vyhláška č. EAS/PT/64-2023 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
09/03/2023 MěÚ Netolice - Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení "Chvalovice - rekontrukce TS Obec, NN"; čj.: 798/2023/328/088
24/02/2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce - Nařízení obce Chvalovice, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
16/02/2023 Oznámení o konání zastupitelstva obce 23.02.2023
01/02/2023 MěÚ Prachatice - Veřejná vyhláška Opratření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice č. III/122 52 a silničního pozemku u této silnice v km 4,800 p.p.č. 1094/16 a 319/1 v k.ú. Chvalovice u Netolic
22/12/2022 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
08/12/2022 Oznámení o konání zastupitelstva obce Chvalovice 19.12.2022
28/11/2022 Volba prezidenta ČR - informace o počtu a sídle volebních okrsků obce Chvalovice
10/11/2022 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 24.11.2022
20/10/2022 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 27.10.2022
12/10/2022 Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Chvalovice
29/09/2022 MěÚ Prachatice - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MěÚ/Pt/62521/2022/02/KSD/Ryb
24/09/2022 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Chvalovice konaných ve dnech 23. - 24.09.2022
08/09/2022 Zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 5
08/09/2022 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Chvalovice a do Senátu Parlamentu ČR
18/08/2022 Oznámení o konání zastupitelstva obce Chvalovice 25.08.2022
09/08/2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Chvalovice
14/07/2022 Obec Chvalovice - Záměr prodeje pozemku 267/19 k.ú. Chvalovice u Netolic
16/06/2022 Oznámení o konání zastupitelstva obce Chvalovice 23.06.2022
26/05/2022 Záměr prodeje pozemků 316/3, 318/6, 318/11 k.ú. Chvalovice u Netolic
05/05/2022 Oznámení o konání zastupitelstva obce Chvalovice 12.05.2022
03/05/2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za r. 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
24/02/2022 Oznámení o konání zastupitelstva obce Chvalovice 03.03.2022
01/01/2022 Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
09/12/2021 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 16.12.2021
12/11/2021 Krajský úřad Jčk - čj. KUJCK 125296/2021 - Rozhodnutí - povolení výjimky pro druhy živočichů: čmelák
12/11/2021 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - Chvalovice u Netolic
11/11/2021 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 18.11.2021
21/10/2021 Aukční vyhláška č. EAS/PT/78-2021
12/10/2021 Obec Chvalovice - Záměr prodeje pozemku 868/13 k.ú. Chvalovice u Netolic
23/09/2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Oznámení o době a místě konání voleb
26/08/2021 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 02.09.2021
16/08/2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - informace o počtu a sídle volebních okrsků
05/08/2021 Obec Chvalovice - Záměr prodeje části pozemku 267/19 k.ú. Chvalovice u Netolic
05/08/2021 Obec Chvalovice - Záměr prodeje části pozemku 1106/1 k.ú. Chvalovice u Netolic
05/08/2021 Obec Chvalovice - Záměr prodeje části pozemku 330/8 k.ú. Chvalovice u Netolic
05/08/2021 Obec Chvalovice - Záměr prodeje části pozemku 1106/1 a části pozemku 545/2 k.ú. Chvalovice u Netolic
05/08/2021 Obec Chvalovice - Záměr prodeje pozemku 534/9 k.ú. Horní Chrášťany
17/06/2021 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 24.06.2021
10/06/2021 Obecní úřad Chvalovice - Rozhodnutí o zařazení vybraných pozemních komunikaci - kategorie místní komunikace OUCH-158/2021
13/05/2021 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 20.05.2021
03/05/2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za r. 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
03/05/2021 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Výstavba komunikace Chvalovice"
22/04/2021 Finanční úřad - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
22/04/2021 Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 29.04.2021
01/04/2021 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 08.04.2021
11/03/2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - Český statistický úřad
11/03/2021 Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
10/03/2021 Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 18.03.2021
04/03/2021 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 11.03.2021
05/02/2021 Obec Chvalovice - záměr prodeje pozemků
04/02/2021 EG.D. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.02.2021
21/01/2021 Oznámení o konání zastupitelstva obce Chvalovice 28.01.2021
22/12/2020 Obec Chvalovice - záměr propachtování pozemků
10/12/2020 Oznámení o konání zastupitelstva obce Chvalovice 17.12.2020
30/11/2020 Obec Chvalovice - Záměr prodeje pozemků
19/11/2020 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 26.11.2020
03/10/2020 Volby do zastupitelstev krajů 2020 - opis výsledků hlasování Chvalovice
17/09/2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 16.10.2020
17/09/2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva kraje
03/09/2020 Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí - volby do zastupitelstev krajů - 02. - 03.10.2020
03/09/2020 Oznámení - První zasedání okrskové volební komise obce Chvalovice
01/09/2020 Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 10.09.2020
18/08/2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické Stanice Jihočeského kraje č. 2/2020 - COVID-19
30/07/2020 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy čj: 33784//2020-MZE-16212
30/07/2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby do zastupitelstev krajů
16/07/2020 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 23.07.2020
09/07/2020 E.ON - přerušení dodávky elektrické energie 06.08.2020
09/07/2020 E.ON - přerušení dodávky elektrické energie 05.08.2020
05/05/2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za r. 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
21/04/2020 Finanční úřad - daň z nemovitých věcí na rok 2020
09/04/2020 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212
10/12/2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy čj: 63920/2019-MZE-16212
25/09/2019 Výzva k podání nabídky - Chodníky Chvalovice
05/09/2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy 41508/2019
07/06/2019 Výzva k podání nabídky - Chvalovice - obnova a prodloužení vodovodu a kanalizace II. etapa – vodovod a kanalizace
05/04/2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy
22/08/2018 Výzva k podání nabídek do výběrového řízení