ÚŘEDNÍ DESKA

30/07/2020 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy čj: 33784//2020-MZE-16212
30/07/2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby do zastupitelstev krajů
29/07/2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické Stanice Jihočeského kraje č. 1/2020 - COVID-19
09/07/2020 E.ON - přerušení dodávky elektrické energie 06.08.2020
09/07/2020 E.ON - přerušení dodávky elektrické energie 05.08.2020
09/04/2020 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212
10/12/2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy čj: 63920/2019-MZE-16212
05/09/2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy 41508/2019
05/04/2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy

ARCHIV