ÚŘEDNÍ DESKA

10/10/2023 Dražební vyhláška č.j. 220 EX 5643/23-66
29/12/2022 Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2023
21/04/2022 Dražební vyhláška č.j.: 167 EX 20870/12-181
12/11/2021 Krajský úřad Jčk - čj. KUJCK 125296/2021 - Rozhodnutí - povolení výjimky pro druhy živočichů: čmelák
11/03/2021 Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
30/12/2020 Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021
19/11/2020 Krajský úřad - Jihočeský kraj - Oznámení o zahájení správního řízení č.j. KUJCK 139990/2020 o povolení výjimky - vlk obecný, rys ostrovid
05/11/2020 Krajský úřad - Jihočeský kraj - rozhodnutí č.j. KUJCK 134605/2020 o povolení výjimky - čmelák
29/07/2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické Stanice Jihočeského kraje č. 1/2020 - COVID-19

ARCHIV