ÚŘEDNÍ DESKA

16/08/2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - informace o počtu a sídle volebních okrsků
11/03/2021 Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
30/12/2020 Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021
19/11/2020 Krajský úřad - Jihočeský kraj - Oznámení o zahájení správního řízení č.j. KUJCK 139990/2020 o povolení výjimky - vlk obecný, rys ostrovid
05/11/2020 Krajský úřad - Jihočeský kraj - rozhodnutí č.j. KUJCK 134605/2020 o povolení výjimky - čmelák
30/07/2020 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy čj: 33784//2020-MZE-16212
29/07/2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické Stanice Jihočeského kraje č. 1/2020 - COVID-19
09/04/2020 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212
10/12/2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy čj: 63920/2019-MZE-16212
05/09/2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy 41508/2019
05/04/2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy

ARCHIV