ARCHIV

17/06/2020 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 25.06.2020
17/06/2020 Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 25.06.2020
08/06/2020 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 338/2, k.ú. Chvalovice u Netolic
05/06/2020 Obec Chvalovice - návrh Závěrečného účtu za rok 2019
12/05/2020 Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 21.05.2020
07/05/2020 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 14.05.2020
05/05/2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za r. 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
30/04/2020 DSO Dehtář - návrh Závěrečného účtu za rok 2019
21/04/2020 Finanční úřad - daň z nemovitých věcí na rok 2020
26/11/2019 Obec Chvalovice - Návrh rozpočtu na rok 2020
26/11/2019 Obec Chvalovice - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022
07/11/2019 DSO Dehtář - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023
07/11/2019 DSO Dehtář - Návrh rozpočtu na rok 2020
25/09/2019 Výzva k podání nabídky - Chodníky Chvalovice
25/06/2019 Obec Chvalovice - Schválený závěrečný účet obce za rok 2018
18/06/2019 DSO Dehtář - Schválený závěrečný účet za rok 2018
07/06/2019 Výzva k podání nabídky - Chvalovice - obnova a prodloužení vodovodu a kanalizace II. etapa – vodovod a kanalizace
09/04/2019 Svazek obcí Dehtář - Závěrečný účet za rok 2018
02/01/2019 Obec Chvalovice - schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021
02/01/2019 Obec Chvalovice - schválený rozpočet na rok 2019
21/12/2018 Svazek obcí Dehtář - schválený Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022
21/12/2018 Svazek obcí Dehtář - schválený rozpočet na rok 2019
03/12/2018 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Chvalovice na roky 2020-2021
03/12/2018 Návrh rozpočtu Obce Chvalovice na rok 2019
03/12/2018 Svazek obcí Dehtář - schválený rozpočet na rok 2019
06/11/2018 DSO Dehtář - Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
06/11/2018 Svazek obcí Dehtář - návrh rozpočtu na rok 2019
22/08/2018 Výzva k podání nabídek do výběrového řízení
16/05/2018 Závěrečný účet obce Chvalovice za rok 2017
09/05/2018 Závěrečný účet Netolicko