ARCHIV

10/09/2019 Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 19.09.2019
06/09/2019 Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů 12.10.2019
05/09/2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy 41508/2019
19/08/2019 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice 29.08.2019
14/08/2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 19.09.2019
25/07/2019 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 862/3 k.ú. Chvalovice u Netolic
25/07/2019 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 342/5 k.ú. Chvalovice u Netolic
24/06/2019 Obecně závazná vyhláška obce Chvalovice č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
24/06/2019 Obecně závazná vyhláška obce Chvalovice č. 1/2019, o místním poplatku ze psů
20/06/2019 Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 27.06.2019
18/06/2019 DSO Dehtář - Schválený závěrečný účet za rok 2018
13/06/2019 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice
07/06/2019 Výzva k podání nabídky - Chvalovice - obnova a prodloužení vodovodu a kanalizace II. etapa – vodovod a kanalizace
04/06/2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - postup pro usmrcování kormorána velkého
31/05/2019 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Netolicko za rok 2018
31/05/2019 Návrh Závěrečného účtu Obce Chvalovice za rok 2018
16/05/2019 E.ON - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
16/05/2019 Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 23.05.2019
07/05/2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
02/05/2019 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za období 4.2018-3.2019 a dosažené skutečnosti v témže období
25/04/2019 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jihočeský kraj - hromadný předpisný seznam daň z nemovitých věcí pro rok 2019
25/04/2019 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
09/04/2019 Svazek obcí Dehtář - Závěrečný účet za rok 2018
05/04/2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy
04/04/2019 Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje
04/04/2019 Oznámení o konání Zastupitelstva obce Chvalovice
21/03/2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků Obce Chvalovice - Evropský parlament
28/02/2019 Výroční zpráva Obce Chvalovice za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
28/02/2019 Ministerstvo životního prostředí - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
14/02/2019 Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 21.02.2019
07/02/2019 Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 14.02.2019
21/01/2019 Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, pobočka Prachatice, č.j. SPU 491529/2018
02/01/2019 Obec Chvalovice - schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021
02/01/2019 Obec Chvalovice - schválený rozpočet na rok 2019
21/12/2018 Svazek obcí Dehtář - schválený Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022
21/12/2018 Svazek obcí Dehtář - schválený rozpočet na rok 2019
13/12/2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
24/09/2019 Rozhodnutí Kpú
03/12/2018 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Chvalovice na roky 2020-2021
03/12/2018 Návrh rozpočtu Obce Chvalovice na rok 2019
03/12/2018 Svazek obcí Dehtář - schválený rozpočet na rok 2019
22/11/2018 Oznámení - DSO Netolicko
15/11/2018 Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka
15/11/2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Chvalovice 22.11.2018
06/11/2018 DSO Dehtář - Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
06/11/2018 Svazek obcí Dehtář - návrh rozpočtu na rok 2019
06/11/2018 Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
06/10/2018 Výsledky voleb do zastupitelstva obce
22/08/2018 Výzva k podání nabídek do výběrového řízení
07/07/2018 Rozhodnutí Kpú
13/06/2018 27.zasedání zastupitelstva
06/06/2018 NETOLICKO
16/05/2018 Závěrečný účet obce Chvalovice za rok 2017
09/05/2018 zasedání zastupitelstva
09/05/2018 Závěrečný účet Netolicko
23/03/2018 Pozemkový úřad
13/03/2018 Revize kotlů
12/03/2018 MOBILNÍ SVOZ
28/02/2018 Výroční zpráva za rok 2017
28/02/2018 Zasedání zastupitelstva č.24