ÚŘEDNÍ DESKA

05/05/2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za r. 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
30/04/2020 DSO Dehtář - návrh Závěrečného účtu za rok 2019
09/04/2020 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212
10/01/2020 Svazek obcí Dehtář - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023
10/01/2020 Svazek obcí Dehtář - Schválený rozpočet na rok 2020
27/12/2019 Obec Chvalovice - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022
10/12/2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy čj: 63920/2019-MZE-16212
22/11/2019 DSO Netolicko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022
22/11/2019 DSO Netolicko - Návrh rozpočtu na rok 2020
05/09/2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy 41508/2019
25/06/2019 Obec Chvalovice - Schválený závěrečný účet obce za rok 2018
18/06/2019 DSO Dehtář - Schválený závěrečný účet za rok 2018
05/04/2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy

ARCHIV