Vyhlášky a nařízení

 

účinnost od 01.01. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
účinnost od 01.01. 2004 Obecně závazná vyhláška č. 1/2003
o místních poplatcích