Vyhlášky a nařízení

 

účinnost od 15.07. 2019 OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
účinnost od 15.07. 2019 OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů