Vyhlášky a nařízení

 

účinnost od 01.01.2020 OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
účinnost od 01.01.2020 OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů